«Teamwork» – privattrening

Privattrening passer perfekt for dere som vil ha hjelp til ting i hverdagen som f.eks gå pent i bånd, innkalling, passeringstrening eller andre ting dere opplever som vanskelig. Det tilrettelegges helt etter deres ønsker og behov.

Ved å velge privattrening så får du tett oppfølgning alene med instruktør, og på den måten er det lett å kunne gå til kjernen av utfordringen. På vanlige kurs så får man ofte ikke hjelp til de problemene som utspiller seg hjemme i hverdagen, og da er dette veien å gå!

En privattime varer i en klokketime.

Pris:

  • 700 kr dersom den tas hos Oh My Dog på Nesodden
  • 800 kr ved hjemmebesøk i nærområdet (inkludert kjøring)
  • 1100 kr ved hjemmebesøk lengre unna (30-60 min reisevei)